Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

Rada Powiatu Kamiennogórskiego dnia 30 czerwca 2020 r. Uchwałą nr XX/74/2020 przyjęła "Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ". 

Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

Celami szczegółowymi Programu są:                 

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematycznych, humanistycznych i przyrodniczych, w  sporcie i w dziedzinach artystyczno-technicznych,

2) zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

3) podnoszenie aspiracji edukacyjnych młodych ludzi do poszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności,

4) motywowanie uczniów do reprezentowania Powiatu Kamiennogórskiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz międzynarodowym,

5) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów,

6) budowanie i wzmocnienie poczucia własnej wartości i więzi ze społecznością powiatu kamiennogórskiego.

 

 Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku.


STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. zatwierdził listę rankingową i w roku szkolnym 2020/2021 stypendium naukowe otrzymują:

- Sylwia Chronowska (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),

- Mateusz Chłąd (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),

- Julita Czoch (Technikum przy ZSZiO w Kamiennej Górze).

Na rok szkolny 2020/2021 przyznane zostało jedno stypendium sportowe dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Majki Germaty.


STYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 września 2021 r. zatwierdził listę rankingową i w roku szkolnym 2021/2022 stypendium naukowe otrzymują:

- Nikola Mongiało (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),

Dawid Sura (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),

Julita Czoch (Technikum przy ZSZiO w Kamiennej Górze).

Na rok szkolny 2021/2022 przyznane zostało jedno stypendium artystyczno-techniczne dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Alicji Niciejewskiej.