UCHWAŁA NR XXI/505/20SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że Uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych. Program jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dn. 21.07.2020 r. poz. 4389.

 

Program jest dostępny pod linkiem:

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/