Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 2

Prognozowane na dzień 16.12.2022 r. przekroczenie poziomu 2 informowania dla pyłu PM10
obejmuje powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski,
kłodzki, legnicki, lubański, lwówecki, strzeliński, średzki, świdnicki, wałbrzyski,
wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra, m. Legnica, m. Wrocław,
m. Wałbrzych.


INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-
naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba
wieńcowa),
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),
- osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
- osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
- osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.
- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.


Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na
zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.
palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność,
kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań
Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:
1. Zalecenia dla ludności:
- w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń,
poprzez:
- ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
- ograniczenie spalania węgla w piecach,
- ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);
2. Zadania, nakazy lub zakazy:
- egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi,
trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez
wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;
- kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu
spalania odpadów;
- kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów
zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
- biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
- czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);
- zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);
- zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych