Uchwała Nr VII/30/2019

Na posiedzieniu Rady Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. przjęto uchwałę nr VII/30/2019 dotyczącą Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  na lata 2019-2023

Konieczność podjęcia w/w uchwały wynika z art. 12 ust. 9b w związku z art. 38a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Projekt został opracowany przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała w załączeniu