"Bezpieczny tor 2012"

 

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Starosty Kamiennogórskiego w dniu 05.10.2012 r. zaplanowano przeprowadzenie ćwiczeń powiatowych służb, inspekcji i straży pod kryptonimem "Bezpieczny Tor 2012" na przejeździe kolejowym przy ul. Bohaterów Getta i ul. Towarowej (w pobliżu stacji Orlen). Ćwiczenia rozpoczną się o godz. 10.00.  Udział w ćwiczeniach biorą Komenda Powiatow Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe ,Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu , Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Polskie Koleje Państwowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.