Materiały informacyjne

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prezentruje w załącznikach materiały informacyjne o konieczności przygotowania się do zagrożeń związane z okresem zimowym.