Komisje rady powiatu

KOMISJA REWIZYJNA
1. Król Zenon - przewodniczący,

2. Włodarczyk Halina.

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Kończak Bożena - przewodnicząca,

2. Rozwadowski Grzegorz,

3. Wyrostek Edyta.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU POWIATU

1.  Kolat Zofia - przewodnicząca,

2. Gęborys Jarosław,

3. Przybytek Andrzej,

4. Wodarczyk Halina,

5. Wójcik Damian.

 
KOMISJA EDUKACJI I SPORTU

1.  Krok Adam - przewodniczący,

2.  Gęborys Jarosław,

3.  Kolat Zofia,

4.  Król Zenon,

5.  Krzyszkowska Małgorzata,

6.  Przybytek Andrzej,

7.  Sarzyński Artur.


KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Machaj Urszula - przewodnicząca,

2. Kończak Bożena,

3. Kordziński Ireneusz

4. Rozwadowski Grzegorz.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Mućwicki Mariusz - przewodniczący,

2. Bych Maria,

3. Krzyszkowska Małgorzata,

4. Wyrostek Edyta.