Zajímavosti

Kamennohorsko zaujímá téměř 396 km2 krásné krajiny plné kotlin s hustou sítí řek a bystřin, malebných horských pásem, skalních útvarů, luk a lesů. Území okresu zeměpisně kopíruje oblast Kamennohorské kotliny, Libavské brány a Marciszowské kotliny. Libavská brána byla již od středověku považována za nejlepší cestu přes hory, a tak hlavní obchodní cesty spojující Vratislav s Prahou vedly právě tudy.

Toto území nabízí výjimečné přírodní prostředí vybízející k dlouhým výletům. Na území okresu je několik naučných stezek, které vznikly zejména pro zde pořádané "školy v přírodě" a spojují rekreační a vzdělávací účely. K pěší turistice se zde nachází několik desítek kilometrů značených a různě náročných tras, které lze doporučit i začínajícím turistům. Je na nich spousta vyhlídkových míst, ze kterých se za příznivého počasí naskýtají krásné výhledy. Územím okresu vedou i cyklotrasy (cca 336 km). Tras je 12, včetně 2 MTB a 9 spojnicových stezek.

Toto území nabízí i skvěle připravené sjezdovky na svazích v Lubawce a Czarnowě a běžecké trasy, na nichž se každým rokem konají mezinárodní závody v běhu na lyžích.

Příznivci odpočinku u vody mohou také využít spoustu atrakcí, které nabízí umělá vodní nádrž v Bukówce. Jedná se o první vodní plochu na řece Bobr. Vznikla v letech 1903-1905 jako suchá retenční nádrž. Je zde možné jezdit na jachtách, kajacích a také rybařit.

Kruczy Kamień (Vraní kámen)

Jedná se o přírodní rezervaci jižně od Lubawky ve Vraních horách (Góry Krucze), která byla vyhlášena v roce 1945. Na rozloze 10,21 ha jsou chráněny velmi působivé stráně s názvem Vraní skála (Krucza Skała, 681 m) a okolní malebné porfyrové skalní útvary. Skalní útesy jsou vysoké až 30 metrů.. Na úpatí hory je Vraní údolí (Krucza Dolina), jehož boční odnož tvoří malebné Údolí lásky (Dolina Miłości).

Přírodní rezervace Głazy Krasnoludków (Trpasličí balvany)

Zaujímá plochu 9,04 ha a nachází se kousek od Gorzeszowa v údolí Jawiszówki (obec Kamienna Góra). Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 a na jejím území je řada skalních útvarů ve tvaru kazatelen, palic, hřibů, bašt a věží dosahujících 5 až 30 metrů výšky. V Gorzeszowě se nachází přírodní památka Diabelska Maczuga (Čertova palice).

Kolorowe Jeziorka (Barevná jezírka)
Leží v okolí Wieściszowic u Marciszowa a za svůj název oprávněně vděčí různým barvám. Půvabná jezírka vznikla v důlních dílech dávného německého pyritového lomu. Mají různou nadmořskou výšku a jejich voda je, podle daného chemického složení, červená, zelená nebo blankytná. Od 18. do 20. století se zde těžil pyrit, z něhož se vyráběla kyselina sírová.

CHKO - Rudawski Park Krajobrazowy

Pouze malá část CHKO zasahuje na území Kamennohorského okresu. Její celková rozloha včetně ochranného pásma činí 222 km2. Chráněno je zde mj. několik desítek stanovišť s památnými stromy, 4 aleje a 18 parků (celkem více než 5000).

Cisterciácký klášterní komplex v Krzeszowě

Je nazývaný perlou evropského baroka. Jedná se o nejvýznamnější architektonickou památku ve Slezsku a nejznámější památku v Kamennohorském okrese. Objekt byl navržen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Počátky krzeszowského opatství se datují do roku 1292, kdy kněžna Anna, vdova po Jindřichu II. Pobožném, věnovala benediktinům z českých Opatovic místo k založení kláštera. V roce 1254 postavili benediktini první kostel sv. Vavřince, Mikuláše a Agáty. Celý komplex se skládá z klášterního kostela, kláštera, zahrady, kostela bratrstva sv. Josefa, opatova domu pro hosty a obslužných budov. Pozoruhodné jsou i kapličky, křížové cesty, solitérní mariánské sloupy, které se nachází na pozemcích, které kdysi patřily opatství.

Domy slezských tkalců Chełmsko Śląskie

K nejvýznamnějším turistickým lákadlům v této obci patří dřevěné Domy tkalců, tzv. Dvanáct apoštolů, z 18. století, a jedná se o ojedinělou zajímavost v Evropě. Domů bylo dvanáct, ale do dnešního dne se jich dochovalo pouze jedenáct, protože jedna budova, nesoucí jméno Jidáš, shořela. Skupina dvanácti domů s podloubím vznikla v roce 1707. Domy byly postaveny cisterciáky pro české tkalce z Krzeszowa. Byla to doba dynamického rozvoje města zaměřeného na pěstování lnu, díky čemuž se Chełmsko stalo významným střediskem soukenictví a plátenictví. Zdejší zboží se prodávalo nejen v Evropě, ale také v Americe.

Mauzoleum Schaffgotschů ve vesnici Raszów

Mauzoleum je ukázkou renesančního náhrobního umění, které má velkou výtvarnou hodnotu. Nachází se v gotickém kostele Panny Marie, postaveném ve 2. polovině 15. století, a to v kapli, která byla roku 1575 přistavěna k presbytáři kostela. Nachází se zde dvě pískovcové, monumentální, renesanční náhrobní tumby z 16. století. Jsou vzpomínkou na manželské páry: Hanse I. a Salome roz. Nimptsch a Hanse II. a  Margarethu roz. Hochberg. Na tumbách jsou postavy zemřelých s velmi pečlivě a realisticky provedenými detaily (např. renesančních oděvů, zbroje). Všechny zdejší reliéfy mají nápisy a zobrazují biblické výjevy (stvoření Adama a Evy, prvorozený hřích, vyhnání z ráje).

Na vnitřní stěně kaple jsou zazděné renesanční a manýristické náhrobní desky (také rodu Tscherninů) a epitafy Schaffgotschů z 16. a 17. století. Od počátku 16. století až do třicetileté války patřil Raszów Schaffgotschům a byl úzce spjat s hradem Grodztwo v Kamenné Hoře.

Projekt Arado - ztracená Hitlerova laboratoř v Kamenné Hoře

Jedná se o nejmodernější podzemní komplex v Polsku. Novátorské osvětlení, audioefekty a průvodce, který hraje úlohu agenta polské rozvědky a provází skupinu za účelem odhalení německého tajemství - to jsou jen některé atrakce, které návštěvníkům Kamenná Hora nabízí. V podzemí jsou unikátní exponáty - části letounové střely V-1 a rakety V-2, německého radaru a dokonce německé enigmy. Němci údajně ve zdejším podzemním komplexu vydolovaném pod malebným dolnoslezským městečkem, označeném doložkou "Geheim" ("Tajné"), prováděli konstrukční práce na výrobě letadla dalekého doletu typu "létající křídlo" s názvem Arado.