aktualność

XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 26/01/2022

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920 ze zm.) XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 1 lutego 2022 r., o godz. 14.00, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XL z dnia 21 grudnia 2021 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021 rok.                                         
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/124/21 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2022 za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/130/2018 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.
                                                                                                           
                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                            (-) Edyta Wyrostek