aktualność

Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze

Opublikowano: 22/02/2022

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrekora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2. 

W załączeniu znajduje się Uchwała Nr 247/2022 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefon kontaktowy z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze", w terminie do dnia 17 marca 2022 r., do godz. 12.00. Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, lub drogą pocztową na adres urzędu wskazany wyżej (liczy się data wpływu do urzędu).