aktualność

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Opublikowano: 18/03/2022

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przypomina, że 31 marca 2022 roku, upływa ustawowy termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opłaty należy uiszczać corocznie bez wezwania, z góry za dany rok, w ustalonej indywidualnie użytkownikowi wysokości. Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do samodzielnego zachowywania wyznaczonego terminu wnoszenia opłat.

 

Wpłaty należy dokonywać:

  • na rachunek bankowy: Powiat Kamiennogórski PKO Bank Polski S.A.

43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

  • lub w kasie tutejszego urzędu.