aktualność

XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 22/03/2022

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.) XLIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 (III piętro).

Porządek obrad:
1.   Otwarcie Sesji.
2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLII z dnia 22 lutego 2022 roku.
3.   Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.   Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.   Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.   Informacja Starosty o działaniach podejmowanych na terenie powiatu kamiennogórskiego,
      na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed agresją Federacji Rosyjskiej.
7.   Informacja na temat kierunków działania i planów Nadleśnictwa Kamienna Góra.
8.   Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze:
-     Planowane programy i formy wsparcia na rynku pracy na 2022 rok,
-   Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim (ocena problemów i zagrożeń, formy wsparcia dla przedsiębiorców).
9.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
10.  Sprawy różne.
11.  Zamknięcie Sesji.
                                                                                                           
                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                             (-) Edyta Wyrostek