aktualność

Udany projekt

Opublikowano: 25/06/2012

Powiat kamiennogórski w partnerstwie z czeskim miastem Zacleř zrealizował projekt pod nazwą "Szlakiem polsko-czeskich atrakcji turystycznych". Podsumowaniem wspólnych działań była konferencja promująca projekt, która odbyła się na dziedzińcu kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa w poniedziałek, 25 czerwca.

Główny cel projektu zakładał poszerzenie współpracy przygranicznej na rzecz wsparcia transgranicznej turystyki weekendowej poprzez poszerzenie form współpracy i stworzenie wspólnej oferty regionu.

Wspólnie z czeską stroną opracowany został przewodnik turystyczny i mapa zawierająca informacje na temat atrakcji turystycznych pogranicza wraz z fotografiami oraz danymi teleadresowymi bazy turystycznej. 48-stronicowe wydawnictwo podzielone jest na tematyczne części: "Bliżej natury", "Zwiedzanie", "Wycieczki", "Z wizytą u sąsiadów" oraz "Vademecum turysty". Przewodnik został wydany w czterech wersjach językowych: polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej w nakładzie po 5 tysięcy sztuk. Wydrukowana została również czterojęzyczna mapa w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy. Wydawca przewodnika, firma BIMART z Wałbrzycha, wyłoniony został w drodze przetargu. Autorem tekstów i zdjęć jest Tadeusz Piotr Prociak.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

logotyp