Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim

W ramach Projektu "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" realizowanego przez Powiat Kamiennogórski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

czytaj więcej

Opublikowano: 06/05/2019

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze  poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego".

czytaj więcej

Opublikowano: 13/03/2019

"Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

W ramach projektu "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, od

czytaj więcej

Opublikowano: 28/11/2018

"Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

W ramach projektu "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim", w okresie wakacyjnym, 38 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze kształcących się

czytaj więcej

Opublikowano: 28/11/2018

Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze  poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego".

czytaj więcej

Opublikowano: 16/10/2018

"Zawodowy Dolny Śląsk" - staże

W ramach projektu "Zawodowy Dolny Śląsk", sześciu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor odbyło staż zawodowy u

czytaj więcej

Opublikowano: 17/08/2018

Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego".

czytaj więcej

Opublikowano: 02/08/2018

"Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

W ramach Projektu "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata

czytaj więcej

Opublikowano: 30/05/2018

Projekt "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10 Edukacja

czytaj więcej

Opublikowano: 30/01/2018