Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa połozonej w Marciszowie, w granicach działki nr 13

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

czytaj więcej

Opublikowano: 14/06/2021

Informacja Wydziału Architektury i Środowiska - "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024"

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.), w bieżącym roku w lasach wszystkich form

czytaj więcej

Opublikowano: 01/06/2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z

czytaj więcej

Opublikowano: 27/05/2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 20

czytaj więcej

Opublikowano: 26/05/2021

Informacja o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

  Kamienna Góra, dnia 25 maja 2021 r. AŚ.6740.12.2021 INFORMACJA

czytaj więcej

Opublikowano: 25/05/2021

Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2020 rok.

Podczas XXXI sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbędzie się w dniu 25 maja 2021 roku zostanie przedstawiony Raport o stanie powiatu za 2020 rok. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 20/05/2021

Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

Starosta Kamiennogórski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze I. Określenie stanowiska urzędniczego:

czytaj więcej

Opublikowano: 19/05/2021

Kondolencje ŚP. Ida Tyrała-Ferenc

czytaj więcej

Opublikowano: 18/05/2021

Kondolencje ŚP. Adam Blicharski

czytaj więcej

Opublikowano: 09/05/2021