Polonez maturzystów

W dniu 21 stycznia 2020 roku na kamiennogórskim rynku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zatańczyli poloneza.